Visi dan Misi

Bagi mencapai hasrat negara di dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, JKR menzahirkanya melalui visi dan misi jabatan ini iaitu:

VISI

Kami akan menjadi pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan di dalam bidang pengurusan aset, pengurusan projek dan perkhidmatan kejuruteraan demi pembangunan infrastruktur negara melalui modal insan yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini.

MISI

JKR menyumbang kepada pembangunan negara melalui:

 1.  Membantu pelanggan kami merealisasikan maklumat dasar dan menyampaikan perkhidmatan melalui kerjasama sebagai rakan kongsi strategik.
2. Mempiawai proses dan sistem kita untuk memberikan hasil perkhidmatan yang konsisten.
 3.  Menyediakan perkhidmatan pengurusan aset dan projek yang efektif dan inovatif.
4. Mengukuhkan kompetensi kejuruteraan sedia ada.
 5.  Membangunkan modal insan dan kompetensi baru.
 6.  Mengutamakan integriti dalam memberikan perkhidmatan.
 7.  Membina hubungan harmoni dengan masyarakat.
 8.  Memelihara alam sekitar dalam penyampaian perkhidmatan.KENYATAAN MISI PERKHIDMATAN PELANGGAN JKR

"PELANGGAN DIUTAMAKAN, JANJI DIKOTAKAN"