PPPN - Pengenalan

Pasukan Projek Persekutuan Negeri (PPPN) merupakan salah satu bahagian di dalam Organisasi Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis yang terdiri daripada 2 unit, masing-masing diketuai oleh seorang (1) Jurutera Awam Kanan Gred J48 iaitu :

Unit 1     :     Diketuai oleh Puan Noorrafniza Hanim Binti Che Jamin

Unit 2     :     Diketuai oleh Ir. Amalludin Bin Zolkifli

Unit 3     :     Diketuai oleh Ir. Zainahaiza Binti Zainol

Bahagian ini bertanggungjawab dalam memberi khidmat teknikal dan penyeliaan projek baru bangunan persekutuan dengan kos kontrak bernilai RM 20 Juta ke atas.