Pengurusan Korporat - Pengenalan

OBJEKTIF BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT

 

Memberi khidmat sokongan kepada Pengurusan Atasan dan organisasi JKR Perlis dalam merancang, melaksana,memantau projek dan kemudahan awam dari segi jangka kos, jangka masa dan rupa bentuk yang dipersetujui dengan memberi penekanan kepada perkara-perkara berikut:- 

  1. Penyelarasan serta pemantauan pelaksanaan yang sistematik dan berkualiti dengan menggunakan sistem kerja, teknologi perhubungan serta sumber maklumat yang terkini.
  2. Pembangunan dan Pengurusan sistem kerja serta sumber manusia yang terancang.
  3. Belanjawan Serta kemudahan pelbagai yang cekap dan berkesan.