Jalan - Pengenalan

OBJEKTIF BAHAGIAN JALAN

  • Merancang, merekabentuk dan melaksanakan projek pembangunan jalan, pelabuhan dan rekreasi untuk kemudahan awam.
  • Memastikan projek disiapkan mengikut jadual, berkualiti tinggi dengan kos yang ekonomik.
  • Memberi nasihat teknikal dalam bidang pembinaan  jalan kepada agensi-agensi kerajaan.

FUNGSI BAHAGIAN JALAN

  • Kami merancang, merekabentuk dan membina jalan-jalan dan jambatan-jambatan baru yang ditaja oleh Kerajaan Persekutuan.
  • Kami bertindak sebagai agensi pelaksana di dalam pembinaan jalan-jalan baru yang ditaja oleh Kerajaan Persekutuan.
  • Kami memberi nasihat teknikal dan kepakaran kepada Kerajaan dan agensi-agensi kerajaan yang lain ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan jalan.