Penafian

Jabatan Kerja Raya (JKR) Negeri Perlis tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana mengakses atau melayari laman ini.

Bahasa Lain
Sila ambil perhatian bahawa Portal Rasmi Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis tidak menggunakan sebarang perisian pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer. Sehubungan itu, JKR Perlis tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kesalahan maklumat yang mungkin terjadi daripada kandungan ayat yang telah dialih bahasa menggunakan perisian pengalihbahasaan secara automatik. Kandungan rasmi hanya pada laman asal yakni dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.