Pencapaian Piagam Pelanggan

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

BULAN JANUARI TAHUN 2019

Laporan Maklum Balas Dari : JKR NEGERI PERLIS

1.0 PENGURUSAN PROJEK

1.1 FASA PRA-PEMBINAAN

1.1.1 Perancangan & Rekabentuk

(Catatan: Diisi oleh HODT, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak, peruntukan yang mencukupi, skop projek yang diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU), JPM dan kelulusan Value Assessment (VA) telah diperolehi.

Tempoh perancangan hingga iklan adalah seperti berikut:

Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Projek

Peratus (%)

Bilangan Projek

Peratus (%)

a. Bangunan

i) Pelan PAP tanpa pindaan – 4 bulan

-

-

-

-

-

ii) Lain-lain – 10 bulan

-

-

-

-

-

iii) Reka Dan Bina – 4 Bulan

-

-

-

-

-

b. Jalan dan Infrastruktur

i) Kurang dari RM 50 juta – 10 bulan

-

-

-

-

-

ii) Melebihi RM 50 juta – 14 bulan

-

-

-

-

-

iii) Reka dan Bina – 4 Bulan

-

-

-

-

-

c. Projek Kompleks

(Jalan, Cerun, Bangunan, Pangkalan Udara, Maritim, Pengangkutan Darat dll.)

Tempoh yang dipersetujui bersama pelanggan.

-

-

-

-

-


Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak, peruntukan yang mencukupi, skop projek yang diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU), JPM , kelulusan Value Assessment (VA) dan kelulusan Kementerian Kewangan Malaysia telah diperolehi.

Tempoh perancangan hingga iklan adalah seperti berikut:

Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Projek

Peratus (%)

Bilangan Projek

Peratus (%)

d) Hospital

i) 76 katil – 10 bulan

-

-

-

-

-

ii) 120 dan 200 katil – 15 bulan

-

-

-

-

-

iii) 300 Katil (Reka dan Bina) – 4 bulan

-

-

-

-

-


1.1.2 Perolehan

(Catatan: Diisi oleh HODT, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Tempoh maksimum daripada tarikh iklan sehingga tarikh Surat Setuju Terima Tender adalah seperti berikut:

Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Projek

Peratus (%)

Bilangan Projek

Peratus (%)

Perolehan – 3 bulan

-

-

-

-

-


1.2 FASA PEMBINAAN

(Catatan: Diisi oleh HOPT, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Tertakluk kepada syarat-syarat semua pengambilan balik tanah telah selesai, tiada halangan di atas tapak

projek dan peruntukan disediakan mencukupi dalam tempoh kontrak, projek dalam pembinaan akan disiapkan

seperti berikut:

Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Projek

Peratus (%)

Bilangan Projek

Peratus (%)

a. Bangunan

i) RM 500 ribu ke bawah – 12 bulan

-

-

-

-

-

ii) RM 500 ribu hingga RM 20 juta

24 bulan

-

-

-

-

-

iii) Melebihi RM 20 juta – 36 bulan

-

-

-

-

-

b. Jalan dan Infrastruktur

i) RM 500 ribu ke bawah – 9 bulan

-

-

-

-

-

ii) RM 500 ribu hingga RM 20 juta – 22 bulan

-

-

-

-

-

iii) RM 20 juta hingga RM 50 juta – 36 bulan

-

-

-

-

-

iv) Melebihi RM 50 juta – 42 bulan

-

-

-

-

-

c. Projek Kompleks

(Jalan, Cerun, Bangunan, Pangkalan Udara, Maritim, Pengangkutan Darat dll.)

Disiapkan dalam tempoh dan kos yang dipersetujui bersama pelanggan.

-

-

-

-

-

d. Hospital

i) 76 katil – 36 bulan

-

-

-

-

-

ii) 120 dan 200 katil - 42 bulan

-

-

-

-

-

iii) 300 katil (Reka dan Bina) – 48 bulan

-

-

-

-

-


2.0 SENGGARA ASET

2.1 JALAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

(Catatan: Diisi oleh Caw. Senggara Fasiliti Jalan, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)