RAS - Pengenalan

Bahagian Rekabentuk Awam dan Struktur Negeri Perlis telah ditubuhkan pada 26 Julai 2019. Perkara ini telah diputuskan semasa Mesyuarat Pengurusan Tertinggi JKR   Malaysia Bil.2 Tahun 2019. Tujuan utama penubuhan bahagian ini di setiap JKR Negeri adalah untuk memperkasakan lagi peranan JKR dalam pelaksanaan projek pembangunan Rolling Plan 4 (RP4) Rancangan Malaysia Ke 11 dan RMKe 12 selaras dengan AP182.

Bahagian ini diketuai oleh seorang Jurutera Awam Kanan Gred J48 dan turut dibantu oleh 2 orang Jurutera Awam serta kakitangan daripada Kumpulan Pelaksana.

OBJEKTIF

1) Menguruskan pelaksanaan projek dalam penyediaan rekabentuk, lukisan kejuruteraan awam dan struktur serta spesifikasi berdasarkan kepada kaedah pelaksanaan projek secara konvensional dalaman              

2) Memberi khidmat nasihat teknikal kepada bahagian dalaman JKR yang berkaitan          

3) Merekabentuk dan menyediakan lukisan kejuruteraan awam dan struktur       

4) Melaksanakan pemeriksaan bangunan dan kerja forensik struktur dan sivil serta mencadangkan tindakan pembaikan        

5) Menguruskan dan menyelia aktiviti makmal JKR Perlis iaitu Ujian Mampatan Kiub dan Ujian JKR Probe