Bahagian Ukur Bahan

Pengenalan

Bahagian kontrak & ukur bahan JKR Perlis ditubuhkan selaras dengan terwujudnya Cawangan Kontrak & Ukur Bahan Ibu Pejabat JKR Malaysia. Bahagian ini juga turut berperanan dan berfungsi sepertimana yang dijalankan diperingkat ibu pejabat JKR Malaysia di dalam menguruskan kerja-kerja di peringkat pra dan pos kontrak samada untuk projek-projek kerajaan persekutuan serta kerajaan negeri.

Objektif

Memastikan projek-projek kerajaan berjalan dengan efisien, teratur serta mengikut kontrak.

Memastikan projek-projek dilaksanakan dengan kos yang optimum di samping memenuhi prosedur dan dasar kerajaan.

Memberikan perkhidmatan kepakaran ukur bahan yang efektif dan khidmat nasihat yang berkesan kearah aduan sifar.


Hit Last Updated
7072 Friday, 08 November 2013 10:06