Bahagian Elektrik

OBJEKTIF CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

 • Memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur untuk agensi kerajaan dalambidang kejuruteraan elektrik supaya menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan
 • Memastikan pengurusan fasiliti aset kejuruteraan elektrik di premis kerajaan menepatiamalan terbaik supaya sentiasa berfungsi dengan baik, selamat dan kos efektif.
 • Memastikan perkhidmatan perundingan pakar dalam bidang kejuruteraan elektrik kepadaagensi kerajaan berasaskan profesionalisme dan berintegriti.

 

FUNGSI CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

 • Perkhidmatan Perundingan Teknikal (Rekabentuk & Perolehan)
 1. Merancang, merekabentuk dan mengurus perolehan bagi projek-projek kerajaan
 2. Memberi khidmat nasihat teknikal kepada agensi kerajaan yang lain.
 • Pengurusan Projek (Pengurusan Tapak Bina Pemasangan Elektrik)
 1. Merancang, mengurus, menyelaras, menyelia serta mengawal peringkatpelaksanaan pembinaan projek mengikut  kualiti, jangkamasa dan kos yang ditetapkan.
 • Pengurusan Fasiliti Aset (Pengurusan Penyelenggaraan Fasiliti Elektrik
 1. Melaksanakan kerja-kerja senggara bagi pepasangan elektrik mengikut piagampelanggan dan program senggara yang ditetapkan dengan peruntukan yang disediakan oleh jabatan pelanggan.
 2. Memberi khidmat perundingan teknikal berkaitan dengan pengurusan penyelenggaraanelektrik kepada agensi kerajaan yang lain

TPL_HITS Kemaskini Terakhir
12921 Jumaat, 08 November 2013 09:14