Kenyataan Tender

Cetak

Cadangan Membina Dan Menyiapkan Istana DYMM Raja Muda Perlis, Arau Perlis

CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN ISTANA DYMM RAJA MUDA PERLIS, ARAU, PERLIS
(Tarikh Tutup : 08/11/2018)

No.Rujukan/Fail : (25)dlm.JKR.Ps.Q.T(ARK)30/2011(K)Jld.4

Taraf/Jenis Syarikat : Bumiputera T1

Kelayakan : Berdaftar dengan LPIPM (CIDB)  |  Gred : G7  |  Kategori : B  |  Pengkhususan : B 04


Tempat :
  Bahagian Kontrak & Ukur Bahan 
                Tingkat 2, Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis
                KM 3, Jalan Raja Syed Alwi
                01000 Kangar, Perlis

Tarikh Dokumen Dijual : 18/10/2018 (Khamis) hingga 01/11/2018 (Khamis)

Tarikh Tutup :
 08/11/2018 (Khamis)  Waktu : 12.00 tengah hari (Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan)

Harga :
 RM 800.00 (Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis)

Taklimat / Lawatan Tapak : 
Taklimat projek dan lawatan tapak adalah diwajibkan pada 11/10/2018 (Khamis) jam 10.00 pagi bertempat di Dewan Q, JKR Perlis.

* Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA, atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor atau Syarikat tidak boleh mewakilkan selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PIKONSA atau UPKJ.
* Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.


TPL_HITS Kemaskini Terakhir
662 Khamis, 04 Oktober 2018 11:57