Kenyataan Sebutharga

Paparan #
Tajuk Hit
Kerja-Kerja "Resurface/Regulation" Di Jalan Sg.Baru/Kg.Rama (R117) Sek0-Sek2 Dan Juga Kerja-kerja Yang Bersangkutan Dengannya 506
Kerja-Kerja "Resurface/Regulation" Di Jalan Behor Mali Sungai Berembang (R140) Sek2-Sek4 Dan Juga Kerja-kerja Yang Bersangkutan Dengannya 473
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Elektrik Di Gua Kelam 2,Kaki Bukit,Perlis 445
Membina Dan Menyiapkan Klinik Kesihatan (Jenis 3)Pauh,Perlis-Kerja-Kerja Pemasangan Sistem Air Panas Dan Peralatan Makmal Termasuk Segala Kelengkapan Berkaitan 450
Membina Dan Menyiapkan Klinik Kesihatan (Jenis 3) Kg.Gial,Perlis-Kerja-Kerja Pemasangan Sistem Pencegah Kebakaran Dan Pam Pengalak Termasuk Kelengkapan Berkaitan 523
Membina Dan Menyiapkan Klinik Kesihatan (Jenis 3) Kg.Gial,Perlis-Kerja-Kerja Pemasangan Sistem Air Panas Dan Peralatan Makmal Termasuk Segala Kelengkapan Berkaitan 447
Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Perabot Tetap(Build In Furniture) Di Bangunan Jabatan Hal Ehwal Pelajar (HEPA) Unimap Perlis 449
Kerja-Kerja Mencuci Parit Tanah Juga Konkrit Serta Kerja Berkaitan Di Sepanjang Jalan-Jalan (Negeri) Negeri Perlis Bagi Tempoh (1) satu Tahun 2017-2018. Pakej 7A,7B,7C,7D&7E 705
Perkhidmatan Menyelenggara Bahu Jalan Dengan Memasang "Reinforced Concrete Wall"Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya Di Jalan Dato Ali (R100),Kuala Perlis,Perlis. 527
Sebutharga Perkhidmatan Kawalan Membekal,Menjahit Dan Menghantar Pakaian Seragam Kakitangan Jabatan Kerja Raya Perlis Bagi Tahun 2017 660