Kenyataan Sebutharga

Paparan #
Tajuk Hit
Kerja-Kerja Mengorek, Merata, Mengangkat Dan Membersih Parit Tanah Juga Konkrit Di Sepanjang Jalan-Jalan (Negeri) Dalam Negeri Perlis Bagi Tempoh (1) Satu Tahun 2018.Pakej IV (B) 318
Kerja-Kerja Mengorek, Merata, Mengangkat Dan Membersih Parit Tanah Juga Konkrit Di Sepanjang Jalan-Jalan (Negeri) Dalam Negeri Perlis Bagi Tempoh (1) Satu Tahun 2018.Pakej IV (A) 287
Kerja-Kerja Membekal Bahan Batuan (ASPHALTIC CONCRETE PREMIX 14MM LIMESTONE)Kepada JKR Perlis Bagi Tempoh Satu Tahun 2018 358
Sebutharga Untuk Kerja-Kerja Menaiktaraf Dan Baikpulih Masjid Negeri Arau,Arau Perlis 490
Kerja-Kerja Menaiktaraf Persimpangan Jalan Syed Saffi Simpang Empat,Perlis Dan Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya 516
Program Keselamatan Jalan-Jalan Negeri 2017 Kerja-Kerja Merawat Kawasan Berbahaya Di Persimpangan Jalan Tun Abdul Razak-Jalan Panglima/Jalan Penjara Perlis Dan Kerja Yang Bersangkutan Dengannya 345
Menyediakan Jentera Termasuk Pemandu Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Di Negeri Perlis Untuk Tempoh (1) Satu Tahun 2017-2018 507
Kerja-Kerja Membersih Parit Tanah Dan Parit Konkrit Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya Di Sepanjang Jalan-Jalan (Negeri) Dalam Negeri Perlis Bagi Tempoh (1)Tahun 2017-2018 Pakej 6-(C) 438
Kerja-Kerja Membersih Parit Tanah Dan Parit Konkrit Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya Di Sepanjang Jalan-Jalan (Negeri) Dalam Negeri Perlis Bagi Tempoh (1)Tahun 2017-2018 Pakej 6-(B) 359
Kerja-Kerja Membersih Parit Tanah Dan Parit Konkrit Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya Di Sepanjang Jalan-Jalan (Negeri) Dalam Negeri Perlis Bagi Tempoh (1)Tahun 2017-2018 Pakej 6-(A) 390