Kenyataan Sebutharga

Paparan #
Tajuk Hit
Kerja-kerja Membersih Tumbuhan Dan Memotong Rumput Di Sepanjang Jalan -jalan (Negeri) Dalam Negeri Perlis Bagi Tempoh (1) Satu Tahun 2018-2019 Pakej 4(A) 387
Kerja-kerja Membersih Tumbuhan Dan Memotong Rumput Di Sepanjang Jalan-jalan (Negeri) Dalam Negeri Perlis Bagi Tempoh (1) Satu Tahun 2018-2019 Pakej 4(B) 382
Kerja-kerja Memperbaharui Permukaan Jalan Di Jalan Jejawi - Tok Kayaman (R133) Sek 2.5 - 4.1 Dan Juga Kerja Yang Bersangkutan Dengannya 435
Kerja-kerja Memperbaharui Permukaan Jalan Di Jalan Santan (R135) Sek 7-8.6 Dan Juga Kerja Yang Bersangkutan Dengannya 354
Kerja-kerja Menaiktaraf Serta Lain-lain Kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Di Kompleks JKR Negeri Perlis 395
Penyelenggaraan Elektrik Lampu Hiasan Di Bandar Diraja Arau Perlis, Jalan Arau-Kangar Bagi Tahun 2018 388
Kerja-kerja Penyelenggaraan 3 Buah Chalet 'Aqua Inn' Dan Sebuah Galeri Awam Serta Lain-lain Kerja Yang Berkaitan Di Esplanade Pengkalan Asam, Kangar, Perlis 395
Program Pemuliharaan Sungai Untuk Mengurangkan Risiko Banjir Termasuk Kerja-kerja Penstabilan Tebing Serta Lain-lain Kerja Yang Berkaitan Di Hulu Sungai Korok, Perlis 297
Program Pemuliharaan Sungai Untuk Mengurangkan Risiko Banjir Termasuk Kerja-kerja Penstabilan Tebing Serta Lain-lain Kerja Yang Berkaitan Di Sungai Repoh, Ibu Bekalan Jejawi, Perlis 322
Sebutharga Kerja-kerja Ujian Dan Pembaikan Struktur Konkrit Dan Lain-lain Kerja Berkaitan Di Bangunan Wisma Kastam Negeri, Perlis 353