Kenyataan Sebutharga

Paparan #
Tajuk Hit
Sebutharga Bagi : Pemasangan Lampu Jalan Di Jalan Balai Baru Ke Simpang Jalan Santan Ke Simpang Jalan Dato Kayaman, Perlis. 336
Sistem Pencegahan Kebakaran Dan Pam Penggalak Untuk Klinik Kesihatan (Jenis 7) Chuping, Perlis. 369
Sistem Penyaman Dan Pengalihan Udara Untuk Klinik Kesihatan (Jenis 7) Chuping, Perlis. 320
Sebutharga Kerja-Kerja Membaiki Kerosakan Kuarters SUK Negeri Perlis Di Jalan Pegawai Dan Jalan Padang Katong Serta Kerja-Kerja Berkaitan 395
Kerja-kerja Mengorek, Merata, Mengangkut Dan Membersih Parit Tanah Juga Konkrit Di Sepanjang Jalan-jalan (Negeri) Dalam Negeri Perlis Bagi Tempoh (1) Satu Tahun 2018-2019 Pakej 4(C) 304
Kerja-kerja Mengorek, Merata, Mengangkut Dan Membersih Parit Tanah Juga Konkrit Di Sepanjang Jalan-jalan (Negeri) Dalam Negeri Perlis Bagi Tempoh (1) Satu Tahun 2018-2019 Pakej 4(B) 311
Kerja-kerja Mengorek, Merata, Mengangkut Dan Membersih Parit Tanah Juga Konkrit Di Sepanjang Jalan-jalan (Negeri) Dalam Negeri Perlis Bagi Tempoh (1) Satu Tahun 2018-2019 Pakej 4(A) 250
Kerja-kerja Papan Tanda Tunjuk Arah, Jarak Dan Lokasi Bagi Semua Jalan-Jalan Negeri Perlis Dan Yang Bersangkuitan Dengannya 2018-Pakej 1A 403
Kerja-kerja Mengecat Garisan Jalan Dengan Menggunakan "Hot Melt Thermoplastic White And Yellow Paint" Bagi Jalan Kangar-Padang Besar Sek 68- Sek 77 Dan Jalan Changlun - Kuala Perlis Sek 20 - Sek 30, Di Negeri Perlis 313
Kerja-kerja Membersih Tumbuhan Dan Memotong Rumput Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Sepanjang Jalan-jalan (Negeri) Dalam Negeri Perlis Bagi Tempoh (1) Tahun 2018-2019 - Pakej 2 306