Kenyataan Sebutharga

Paparan #
Tajuk Hit
Kerja-kerja Papan Tanda Tunjuk Arah, Jarak Dan Lokasi Bagi Semua Jalan-Jalan Negeri Perlis Dan Yang Bersangkuitan Dengannya 2018-Pakej 1A 331
Kerja-kerja Mengecat Garisan Jalan Dengan Menggunakan "Hot Melt Thermoplastic White And Yellow Paint" Bagi Jalan Kangar-Padang Besar Sek 68- Sek 77 Dan Jalan Changlun - Kuala Perlis Sek 20 - Sek 30, Di Negeri Perlis 253
Kerja-kerja Membersih Tumbuhan Dan Memotong Rumput Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Sepanjang Jalan-jalan (Negeri) Dalam Negeri Perlis Bagi Tempoh (1) Tahun 2018-2019 - Pakej 2 261
Kerja-kerja Membersih Tumbuhan Dan Memotong Rumput Di Sepanjang Jalan -jalan (Negeri) Dalam Negeri Perlis Bagi Tempoh (1) Satu Tahun 2018-2019 Pakej 4(A) 315
Kerja-kerja Membersih Tumbuhan Dan Memotong Rumput Di Sepanjang Jalan-jalan (Negeri) Dalam Negeri Perlis Bagi Tempoh (1) Satu Tahun 2018-2019 Pakej 4(B) 304
Kerja-kerja Memperbaharui Permukaan Jalan Di Jalan Jejawi - Tok Kayaman (R133) Sek 2.5 - 4.1 Dan Juga Kerja Yang Bersangkutan Dengannya 358
Kerja-kerja Memperbaharui Permukaan Jalan Di Jalan Santan (R135) Sek 7-8.6 Dan Juga Kerja Yang Bersangkutan Dengannya 280
Kerja-kerja Menaiktaraf Serta Lain-lain Kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Di Kompleks JKR Negeri Perlis 328
Penyelenggaraan Elektrik Lampu Hiasan Di Bandar Diraja Arau Perlis, Jalan Arau-Kangar Bagi Tahun 2018 316
Kerja-kerja Penyelenggaraan 3 Buah Chalet 'Aqua Inn' Dan Sebuah Galeri Awam Serta Lain-lain Kerja Yang Berkaitan Di Esplanade Pengkalan Asam, Kangar, Perlis 314