Kenyataan Sebutharga

Paparan #
Tajuk Hit
Kerja-Kerja Membersih Parit Tanah Juga Konkrit Di Sepanjang Jalan-Jalan (Negeri) Negeri Perlis Bagi Tempoh (1) Satu Tahun 2019-2020 (Pakej 5B) 54
Kerja-Kerja Membersih Parit Tanah Juga Konkrit Di Sepanjang Jalan-Jalan (Negeri) Negeri Perlis Bagi Tempoh (1) Satu Tahun 2019-2020 (Pakej 5C) 47
Kerja-Kerja Membekal Dan Pemasangan Papan Tanda Serta Lain-Lain Yang Berkaitan Dengannya Di Klinik Kesihatan (Jenis 3) Pauh, Perlis 142
Kerja-Kerja Membekal, Menanam Dan Menyelenggara Pokok Lanskap Serta Kerja-Kerja Membekal Dan Membina Peralatan Taman Permainan Kanak-Kanak Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Klinik Kesihatan (Jenis 7) Chuping, Perlis 89
Kerja-Kerja Membekal, Memasang Dan Mengujiterima Sistem Penyaman Udara Di Tingkat 1 Dan Tingkat 2 Blok A Bangunan JKR Perlis Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan 194
Kerja-Kerja Pembekalan Dan Pemasangan Papan Tanda Dalam & Luar Bangunan Pentadbiran Canselori, Unimap, Perlis 231
Perkhidmatan Dan Kerja-Kerja Pemasangan Sementara Alatan Elektrik Bagi Majlis-Majlis Rasmi Kerajaan Negeri Perlis Sepanjang Tahun 2019 197
Sistem Peralatan Bengkel Untuk Membina Dan Menyiapkan Bangunan Baru Bengkel Kejuruteraan Mekanikal Dan Pembuatan, Bengkel Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik, Bengkel Kejuruteraan Awam Dan Lain-Lain Kemudahan Di Kolej Vokasional Arau, Arau 324
Kerja-Kerja Pemeriksaan, Pembersihan, Penyelenggaraan, Termasuk Sistem Penyaman Udara Jenis Berpusat Dan Berasingan, Di Bangunan Dan Kediaman Rasmi Kerajaan Negeri Perlis, Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Untuk Tempoh 24 Bulan (Pakej 7). 234
Kerja-Kerja Pemeriksaan, Pembersihan, Penyelenggaraan, Termasuk Sistem Penyaman Udara Jenis Berpusat Dan Berasingan, Di Bangunan Dan Kediaman Rasmi Kerajaan Negeri Perlis, Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Untuk Tempoh 24 Bulan (Pakej 6). 139