Kenyataan Sebutharga

Cetak

Kerja-kerja Penyelenggaraan 3 Buah Chalet 'Aqua Inn' Dan Sebuah Galeri Awam Serta Lain-lain Kerja Yang Berkaitan Di Esplanade Pengkalan Asam, Kangar, Perlis

Kerja-kerja Penyelenggaraan 3 Buah Chalet 'Aqua Inn' Dan Sebuah Galeri Awam Serta Lain-lain Kerja Yang Berkaitan Di Esplanade Pengkalan Asam, Kangar, Perlis.

No.Rujukan : JPS(SH)/N/Ps/43/2018

Gred : G2  Kategori : B04 - Kerja-kerja Am Bangunan, B14 - Kerja-kerja Cat

Tarikh Pelawaan : 14/05/2018 hingga 21/05/2018

Waktu Jualan Dokumen Sebutharga : 8.30 pg  - 12.45 tgh (Isnin - Khamis)
                                                      8.30 pg  - 12.00 tgh (Jumaat)

Dokumen Sebutharga Hanya Akan Dikeluarkan Kepada Penama Syarikat Yang Bertauliah Atau Wakil Syarikat Yang Membawa Sijil Pendaftaran ASAL Yang Dikeluarkan Oleh CIDB.

Tarikh Tutup :22/05/2018 - Dokumen Sebutharga Hendaklah Dimasukkan Ke Dalam Peti Sebutharga Di JPS Perlis (alamat seperti di bawah)

Dokumen Sebutharga boleh di dapati di : Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perlis, Kompleks JPS Perlis, Pengkalan Asam, 01000 Kangar, Perlis

Harga : RM10.00 (Pengarah JKR Negeri Perlis)

Taklimat / Lawatan Tapak :   Taklimat Dan Lawatan Tapak Adalah Diwajibkan, Hanya Kontraktor Yang Bertauliah Sahaja Dibenarkan Menghadiri Lawatan Tapak (WAKIL KONTRAKTOR ADALAH TIDAK DIBENARKAN). Kontraktor Hendaklah Melaporkan Diri Pada 10 Mei 2018 (Khamis) Jam 10.00 Pagi Bertempat Di Dewan Serbaguna JPS Perlis. HANYA PENAMA Syarikat Di Dalam Sijik Akuan Pendaftaran Syarikat Sahaja Boleh Menghadiri Taklimat Sebutharga.

TPL_HITS Kemaskini Terakhir
351 Selasa, 08 Mei 2018 16:05