KERJA-KERJA PENYELENGARAAN LAMPU KAWASAN DAN LAMPU PAGAR DI RUMAH SERI KENANGAN (RSK) SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN

NO.RUJUKAN : JKR.PS.Q.SH(ELEKT) F142/2024(K)
 
Gred :  G2 G3 G4 G5 G6 G7 | Kategori : ME | Pengkhususan : E04 & E11 & E16 & E17
Tempoh Daftar : 11/06/2024 (jam 8.00 pagi) HINGGA 13/06/2024 (jam 12.00 tengah hari)
Tarikh Tutup  : 21/06/2024 sebelum jam 12.00 tengah hari
Taklimat Tapak : TIDAK DIWAJIBKAN. Kebenaran Khas CIDB adalah tidak dibenarkan.

downloadpdf