Kenyataan Sebutharga

Print

Kerja-Kerja Membersih Parit TAnah Juga Konkrit Disepanjang Jalan-Jalan Negeri Perlis Bagi Tempoh (1) Satu Tahun 2016-2017 (Pakej 2B)

Kerja-Kerja Membersih Parit TAnah Juga Konkrit Disepanjang Jalan-Jalan Negeri Perlis Bagi Tempoh (1) Satu Tahun 2016-2017 (Pakej 2B).

No.Rujukan : JKR.Ps.Q.SH (S.JLN) S93/2016 (K)

Gred : G1   Kategori : CE   Pengkhususan : CE21

Tarikh Pelawaan : 10/08/2016 hingga 19/08/2016

Tarikh Tutup :22/08/2016
Harga : RM10.00 (Bendahari Negeri Perlis)

Taklimat / Lawatan Tapak :  Taklimat Tapak  Akan DIadakan Pada 9/08/2016 Jam 10.30 Pagi Bertempat Di Dewan Q JKR Perlis

Hit Last Updated
1508 Thursday, 04 August 2016 10:10